Drugi dzień Misji Świętych

Drugi dzień Misji Świętych wraz z powitaniem Misjonarzy i uroczystym przekazaniem stuły - oznaki władzy.