Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego 15-16.03.2014
Kościół pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela
Cerkiew pod wezwaniem Świętego Antoniego
Cerkiew pod wezwaniem Świętego Antoniego
Maj 2022
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Bezpłatne badania mammograficzne

 

B E Z P Ł A T N E

BADANIA MAMMOGRAFICZNE

 

Postój mammobusu jest związany z realizacją Projektu: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa Nr: RPMP.08.06.02-12-0257/18-00

Dodatkowo organizujemy bezpłatnie:

zabezpieczenie opieki nad osobami niesamodzielnymi, które są pod opieką uczestniczki badania

udogodnienia dla niepełnosprawnych.

Uczestniczkom wykonującym badania mammograficzne

zwracamy koszty niezbędnego dojazdu na badania i z powrotem.

Na badanie zapraszamy Panie

w wieku 50-69 lat (ur.1969-1950):

- uprawnione uczestniczki Programu profilaktyki raka piersi NFZ, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

- mieszkanki Małopolski lub kobiety uczące się lub pracujące w Małopolsce (dowód osobisty)

Ośrodek Zdrowia BonusMed

Kamionka Wielka 465 - parking

KAMIONKA WIELKA

7 czerwca 2019

Zapraszamy od 9 do 16

Konieczna wcześniejsza rejestracja:

12 633 02 18, 503 777 651