Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego 15-16.03.2014
Kościół pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela
Cerkiew pod wezwaniem Świętego Antoniego
Cerkiew pod wezwaniem Świętego Antoniego
Październik 2021
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Bezpłatne badania mammograficzne

 

B E Z P Ł A T N E

BADANIA MAMMOGRAFICZNE

 

Postój mammobusu jest związany z realizacją Projektu: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa Nr: RPMP.08.06.02-12-0257/18-00

Dodatkowo organizujemy bezpłatnie:

zabezpieczenie opieki nad osobami niesamodzielnymi, które są pod opieką uczestniczki badania

udogodnienia dla niepełnosprawnych.

Uczestniczkom wykonującym badania mammograficzne

zwracamy koszty niezbędnego dojazdu na badania i z powrotem.

Na badanie zapraszamy Panie

w wieku 50-69 lat (ur.1969-1950):

- uprawnione uczestniczki Programu profilaktyki raka piersi NFZ, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

- mieszkanki Małopolski lub kobiety uczące się lub pracujące w Małopolsce (dowód osobisty)

Ośrodek Zdrowia BonusMed

Kamionka Wielka 465 - parking

KAMIONKA WIELKA

7 czerwca 2019

Zapraszamy od 9 do 16

Konieczna wcześniejsza rejestracja:

12 633 02 18, 503 777 651