Program Misji Świętych13 – 19 czerwca 2015r

Program
Misji Świętych

w kościele św. Antoniego
w Boguszy
13– 19 czerwca 2015r

Drodzy Parafianie!

W czerwcu w naszej parafii będziemy przeżywali Misje Święte. Dwa tysiące lat temu, kiedy Jezus, nasz Zbawiciel przyszedł na ziemię, pragnął ogłosić światu że Bóg naprawdę i do końca kocha każdego człowieka. To była Jego misja okupiona Ofiarą Golgoty. Ta Chrystusowa misja nie zatrzymała się w czasie, trwa nieustannie, aż po dzień dzisiejszy i nabiera wyjątkowego sensu na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Ten sam Chrystus, którego znamy z Ewangelii i za którym idziemy drogami wiary przyjdzie do naszej parafii poprzez posłanych do nas misjonarzy. Przyjdzie ze swoim słowem, przebaczeniem, miłością. To są Misje Święte.

Jesteśmy pokoleniem ludzi tak bardzo żyjących w pośpiechu. W zabieganiu wokół codziennych spraw, problemów, trudnych wyborów i decyzji, często gubimy to co najważniejsze. Misje Święte są czasem zatrzymania się w drodze. Są czasem wewnętrznego zadumania się nad swoim życiem; aby móc doświadczyć spotkania z Chrystusem, odnaleźć nowy sens naszego życia i być może, dla niejednego - jeszcze raz rozpocząć wszystko od nowa.

Droga Siostro i Bracie, przyjmij serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych. Są one dla Ciebie, który nie wyobrażasz sobie życia bez Boga – abyś został umocniony; są one dla tych którzy ulegli zniechęceniu i zwątpieniu – aby mogli nadzieję odnaleźć; są one również dla tych, którzy odeszli – aby mogli powrócić.

Niech więc się każdy duchowo poruszy, żeby wejść w nasz wspólny wielki powrót do Miłosiernego Ojca. Licząc na dobrą wolę, zrozumienie i przyjęcie zaproszenia prosimy Was o modlitwę i czynne zaangażowanie się w przeprowadzenie tego Bożego Dzieła.

Wasz ks. Proboszcz i misjonarze

 

SOBOTA - 13.06

W Jezusie Chrystusie Bóg szuka człowieka

 

18.00 - Uroczystość rozpoczęcia misjiśw.

- Powitanie misjonarzy, przekazanie stuły

- Intronizacja Paschału i Pisma Św.

Msza św. za Zmarłych Parafian

(po Mszy św. modlitwa ze światłem przy grobach)

 

NIEDZIELA - 14.06

Bóg jest Miłością

 

7.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym

11.00 - Uroczysta Suma Odpustowa

ku czci św. Antoniego Patrona Parafii

 

PONIEDZIAŁEK - 15.06

Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie

Chrystusie

 

8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

(po Mszy św. konferencja stanowa dla rodziców)

18,00 Spotkanie misyjne dla dzieci

 

(19.15 - konferencja stanowa dla rodziców)

19.45 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

i młodzieży

21.00 Misyjny Apel jasnogórski z rozważaniem

wieczornym

 

WTOREK - 16.06

Wiara i nawrócenie

Misyjna Uroczystość Pojednania

8.00Nabożeństwo Pojednania z kazaniem

misyjnym i Msza św.

 

18.00 Spotkanie misyjne dla dzieci

19.45 - Nabożeństwo Pojednania z kazaniem misyjnym i Msza św.dla dorosłych i młodzieży

21.00 Misyjny Apel jasnogórski z rozważaniem

wieczornym

 

ŚRODA - 17.06

Powołani do życia wiecznego

 

8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

10.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci

 

18.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla

młodzieży całej parafii

19.45 Msza św. z kazaniem misyjnym dla

dorosłych .

21.00 Misyjny Apel jasnogórski z rozważaniem

wieczornym

MISYJNY SAKRAMENT POKUTY

ŚRODA

9.00 - 10.00 : 18. 45 - 19.45

 

CZWARTEK - 18.06

JezusChrystus jest moim Panem

 

8.00Msza św. z uroczystością opowiedzenia

się za Chrystusem dla dorosłych

10.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci

 

17.00 - Misyjna uroczystość z Mszą św. dla

niemowlaków i dla matek w stanie

błogosławionym.

 

19.45 - Msza św. z uroczystością opowiedzenia

się za Chrystusem dla dorosłych i młodzieży

21.00 Misyjny Apel jasnogórski z rozważaniem

wieczornym

 

PIĄTEK -19.06

Trwajcie we mnie a Ja w was” /J.15,4/

 

8.00 - Msza św. Uroczystość chrześcijańskiej rodzin z odnowieniem ślubów małżeńskich

/ przychodzą całe rodziny/

10.00 Msza św. dla chorych wraz z udzieleniem

sakramentu namaszczenia i modlitwą

wstawienniczą o uzdrowienie

( od godz. 11.00 odwiedziny chorych w domach)

19.45 -Msza św. Uroczystość chrześcijańskiej

rodziny z odnowieniem ślubów małżeńskich.

/ przychodzą całe rodziny/

 

Po każdej Mszy św. uroczyste

zakończenie Misji świętych

 

 

Misjonarze :

O. Ireneusz Homoncik

O. Jerzy Krupa