Kancelaria

Godzinny otwarcia Kancelarii

 

Dokumenty, jakie należy przedłożyć, zgłaszając się do kancelarii:

 1. Sakrament chrztu
  • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
  • dane o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
  • zaświadczenie o praktykowaniu wiary rodziców chrzestnych (z parafii zamieszkania)
 2. Sakrament małżeństwa - Narzeczeni powinni zgłosić się trzy pełne miesiące przed planowaną datą ślubu z następującymi dokumentami:
  • dowód osobisty !!
  • świadectwo chrztu (dotyczy tych, którzy są ochrzczeni poza parafią - świadectwo chrztu jest ważne 3 miesiące)
  • świadectwo bierzmowania
  • świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej z oceną z religii
  • zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kursu przedmałżeńskiego)
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (po pierwszej rozmowie w kancelarii - dotyczy małżeństwa konkordatowego)
  • dane świadków sakramentu Małżeństwa
  • akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej został zawarty związek cywilny
 3. Pogrzeb
  • akt zgonu
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentów św., (jeśli zgon nastąpił poza parafią); jeśli zgon nastąpił w szpitalu, zaświadczenie wystawia kapelan szpitala
  • zgoda proboszcza własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii