Pierwsze wzmianki i pierwsi osadnicy

Data pierwszej lokacji wsi nie jest znana. Pierwsza wzmianka o Boguszy pojawiła się dopiero w piśmie z roku 1460 wystawionym przez podkomorzego krakowskiego Mikołaja Pieniążka. Nazwa wsi została tu wymieniona razem z sąsiednią Binczarową w związku z nadaniem kmieciom obu tych wsi prawa wyrębu drzewa w lasach na południu od nich i wypasu tam trzody. Z pisma wynika ponadto, że obie wsie od dłuższego już czasu przynależały do starostwa niegrodowego w Grybowie zwanego również tenutą, czyli królewską dzierżawą. Należy więc przypuszczać, że metryka Boguszy sięga XIV wieku. Wydaje się, że sama wieś powstała w karczunku leśnego, a jej pierwotnymi mieszkańcami byli polscy chłopi. Na terenie starostwa grybowskiego w wieku XIV i XV właśnie w taki sposób powstały nowe wsie zasiedlane polskim żywiołem. Studia potwierdzają, że najstarsze osadnictwo na północnych stokach Karpat, a więc i w kotlinie sądeckiej to właśnie osadnictwo polskie.