Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego 15-16.03.2014
Kościół pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela
Cerkiew pod wezwaniem Świętego Antoniego
Cerkiew pod wezwaniem Świętego Antoniego
Maj 2022
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Właściciele miejscowości

Jak już wyżej wspomniano Bogusza znajdowała się w zasięgu starostwa grybowskiego. Centrum tego starostwa stanowiło miasteczko Grybów, a w jego skład wchodziły następujące wsie: Gródek, Biała Niżna i Wyżna, Siołkowa, Kąclowa, Binczarowa oraz trzy folwarki dworskie: niżnobialski, siołkowski i Wróblewski. Bogusza pojawiła się po raz pierwszy obok wyżej wymienionych wsi starostwa w królewskim dokumencie z roku 1526. Starostwo przeszło wówczas w ręce Jana Buczyńskiego z Olszyn. W roku 1529 całość tenuty grybowskiej wykupił od Buczyńskiego dworzanin królewski Stanisław Pieniążek z Iwanowic. W 1544 roku wspomniany już starosta Pieniążek nadał Boguszy prawo wołoskie, a sołectwo w Boguszy sprzedał niejakiemu Iwanowi Radzowi w łącznej sumie 30 grzywien. Wiązało się to oczywiście z pewnymi obciążeniami na rzecz starostwa. Od momentu sprzedaży sołectwa obciążenie chłopów w Boguszy wynosiło 12 groszy czynszu rocznie oraz po jednym popręgu na konia. Sołtys otrzymywał prawo poboru 1/6 danin i czynszów chłopskich. Granice lasów, z których mógł korzystać sołtys od wschodu zostały określone przez granice wsi Binczarowa, a od zachodu przez potoki Bratkoschowiecz (Bratyszowiec) i Postawin. Powyższy przywilej był potwierdzany wielokrotnie przez polskich królów dla kolejnych posesorów sołectwa. Aż do wieku XVIII wśród sołtysów Boguszy pojawili się potokowie pierwszego sołtysa. Po rządach Pieniążków Bogusza jak i całe starostwo przeszło w ręce wojewody i starosty krakowskiego Stanisława Lubomirskiego. Jako starosta grybowski przyczynił się do powstania parafii i pierwszej cerkwi w Boguszy. Później starostwo przechodziło kolejno w ręce Grodzieńskich, Denhoffów, Tarkowskich i Wodzickich. W roku 1785 tenuta grybowska została objęta przez rząd austriacki. Na licytacji w 1828 część byłego starostwa wraz z Boguszą sprzedano Józefowi Boschowi. W niespełna 20 lat później na wieść o krwawej rabacji dokonywanej na terenie Galicji. Hoschowie uciekli z Grybowa na Węgry.

 

 

W roku 1848 Bogusza została włączona do nowoutworzonego tzw. Małego powiatu grybowskiego

 

Opis bibliograficzny dotyczący historii Boguszy:
Maciej Fleszar, Drewniana cerkiew w Boguszy koło Grybowa. Praca magisterska pisana pod kierunkiem ks. dra Władysława Szczebaka na seminarium naukowym z Historii Sztuki Kościelnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie. Tarnów 2009.